AVONSTART.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů – Avon

Souhlasím s tím, aby společnost AVON Cosmetics spol. s.r.o., se sídlem Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ: 005 71 989, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 998 (dále jen „AVON“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v Avon Dohodě pro účely plnění předmětu Avon Dohody, pro účely zařazení do databáze zákazníků společnosti AVON, k marketingovým účelům včetně přímého marketingu a reklamy, rozeslání nebo osloveníprostřednictvím automatického telefonního systému, telefaxu, telemarketingu, elektronických prostředků a dalších forem prezentace nabídky obchodu, zboží a služeb, a dále pro vyhodnocování požadavků zákazníků (dále jen „účel“), a to vše na dobu neurčitou (do odvolání).

Dále souhlasím s předáváním mých osobních údajů do Maďarska, společnosti AVON Cosmetics Hungary Kft. se sídlem 2100 Gödölö Haraszti út 3, do Polska, společnosti AVON Operations Polska Sp. z o.o., Ul. Stacyjna 77, 08-400 Garwolin, a do USA, společnosti AVON PRODUCTS, INC. se sídlem 1345 6th Avenue, N.Y. to vše za výše uvedeným účelem a také z důvodu společné evidence evropských zákazníků koncernu AVON, a to po dobu platnosti Avon Dohody.

Souhlasím také s tím, aby společnost AVON předávala mé osobní údaje zpracovávané AVONem po dobu účinnosti Avon Dohody třetím stranám pověřeným AVONem k plnění účelu této Dohody.Třetími stranami se rozumí zejména oblastní manažer/ka a asistent/ka oblastní manažerky,marketingové společnosti, direct mailing, telemarketing společnosti, společnosti zabývající se správou pohledávek a finanční instituce.

Prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsem poskytl/a společnosti Avon dobrovolně, a že jsem byl/a ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. v znění pozdějších předpisů informován/a o zpracování osobních údajů v souvislosti s předmětem Dohody a o právech a povinnostech s tím spojených. Dále prohlašuji, že jsem byl/a ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb v znění pozdějších předpisů, řádně poučen/a o svém právu k přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakožto i o možnosti vyžádání vysvětlení či odstranění chyb osobních údajů, které by byly v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména byly-li mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování dle Avon Dohody. V případě nejasností v osobních údajích nebo pro jejich kontrolu, má Avon právo dle interních podmínek požadovat kopii občanského průkazu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – ing. Hana Malá

Souhlasím s tím, aby ing Hana Malá, se sídlem Odborářská 367, Komárov 26762, IČO: 47553502, jako Avon Sales Leader  společnosti Avon Cosmetisc, s.r.o,  zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v Avon Dohodě pro účely plnění předmětu Avon Dohody, pro účely zařazení do databáze zákazníků společnosti AVON, k marketingovým účelům včetně přímého marketingu a reklamy, rozeslání nebo osloveníprostřednictvím automatického telefonního systému, telefaxu, telemarketingu, elektronických prostředků a dalších forem prezentace nabídky obchodu, zboží a služeb, a dále pro vyhodnocování požadavků zákazníků (dále jen „účel“), a to vše na dobu neurčitou (do odvolání).

Souhlasím také s tím, aby ing Hana Malá  předávala mé osobní údaje zpracovávané její osobou a AVONem po dobu účinnosti Avon Dohody třetím stranám pověřeným AVONem k plnění účelu této Dohody.Třetími stranami se rozumí zejména oblastní manažer/ka a asistent/ka oblastní manažerky, Avon sales leader, marketingové společnosti, direct mailing, telemarketing společnosti, společnosti zabývající se správou pohledávek a finanční instituce.

Prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsem poskytl/a ing Haně Malé dobrovolně, a že jsem byl/a ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. v znění pozdějších předpisů informován/a o zpracování osobních údajů v souvislosti s předmětem Dohody a o právech a povinnostech s tím spojených. Dále prohlašuji, že jsem byl/a ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb v znění pozdějších předpisů, řádně poučen/a o svém právu k přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakožto i o možnosti vyžádání vysvětlení či odstranění chyb osobních údajů, které by byly v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména byly-li mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování dle Avon Dohody. V případě nejasností v osobních údajích nebo pro jejich kontrolu, má ing. Hana Malá právo dle interních podmínek požadovat kopii občanského průkazu.

Prosím sledujte a sdílejte
Přesunout se na začátek